De kwaliteit van Klinger

 

 

 

De kwaliteit van Klinger

Kwaliteit van Klinger

 

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid voor alles. En daar handelen wij ook naar. Wij zijn ons bewust van de gevaren die de procesindustrie met zich meebrengen en bieden daarom weloverwogen en doordachte oplossingen. In het belang van ons milieu en met het oog op onze kinderen, wil KLINGER een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van een veiligere en schonere leefomgeving.
Wij begrijpen de noodzaak van verantwoord produceren. Bij ons bent u verzekerd van:

‘betrouwbare producten en systemen die leiden tot minder emissie en
minder kans op het ontsnappen van gevaarlijke vloeistoffen of gassen’.

VCA**

KLINGER levert producten en diensten die veelal in risicovolle omgevingen worden toegepast.
Wij werken volgens de normen van het VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) beheersysteem.
Klinger is VCA** gecertificeerd en al onze monteurs zijn VCA-basis opgeleid.

ISO 9001

KLINGER BV werkt al vele jaren volgens onder andere een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de internationale NEN-EN-ISO 9001 norm. KLINGER voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen én streeft daarnaast ook naar een continue verbetering van dit systeem.
Hiervoor zijn wij al meer dan 20 jaar gecertificeerd!        
Certificaat ISO9001

ISO 14001

Met het oog op o.a. een schoon milieu, besteden wij ook veel aandacht aan het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 14001 wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal:
» voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s
» Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties binnen onze organisatie

Certificaat ISO 14001


 

Website design door Helderwerkt, Communicatiesupport. Website ontwikkeling door Guidance, Database Publishing Specialist.